ATS OSUNG – 4P – OSS – 660-PC

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 4P – OSS –

Bảo hành: 12 tháng

Nhà sản xuất: OSUNG

ATS 02 PHA    
ATS-2PHA-200A OSS11-62-T ON-ON
ATS-2PHA-400A OSS11-604-T ON-ON
ATS-2PHA-100A OSS-61-TN ON-OFF-ON
ATS-2 PHA-200A OSS-62-TN ON-OFF-ON
ATS-2 PHA-400A OSS-64 TN ON-OFF-ON
ATS-2PHA-600A OSS-66-TN ON-OFF-ON
ATS 03 PHA    
ATS-3PHA-100A OSS11-61-T ON-ON
ATS-3PHA-200A OSS11-62-T ON-ON
ATS-3PHA-400A OSS11-604-T ON-ON
ATS-3PHA-100A OSS-61-TN ON-OFF-ON
ATS-3PHA-200A OSS-62-TN ON-OFF-ON
ATS-3PHA-400A OSS-64-TN ON-OFF-ON
ATS-3PHA-600A OSS-66-TN ON-OFF-ON
ATS-3PHA-800A OSS-608-PC ON-ON
ATS-3PHA-1000A OSS-610-PC ON-ON
ATS-3PHA-1200A OSS-612-PC ON-ON
ATS-3PHA-1600A OSS-616-PC ON-ON
ATS-3PHA-2000A OSS-620-PC ON-ON
ATS-3PHA-2500A OSS-625-PC ON-ON
ATS-3PHA-3200A OSS-632-PC ON-ON
ATS-3PHA-4000A OSS-640-PC ON-ON
ATS-3PHA-5000A OSS-650-PC ON-ON
ATS-3PHA-6000A OSS-660-PC ON-ON
ATS 4 PHA    
ATS-4PHA-100A OSS11-61-T ON-ON
ATS-4PHA-200A OSS11-62-T ON-ON
ATS-4PHA-400A OSS11-604-T ON-ON
ATS-4PHA-100A OSS-61-TN ON-OFF-ON
ATS-4PHA-200A OSS-62-TN ON-OFF-ON
ATS-4PHA-400A OSS-64-TN ON-OFF-ON
ATS-4PHA-600A OSS-66-TN ON-OFF-ON
ATS-4PHA-800A OSS-608-PC ON-ON
ATS-4PHA-1000A OSS-610-PC ON-ON
ATS-4PHA-1200A OSS-612-PC ON-ON
ATS-4PHA-1600A OSS-616-PC ON-ON
ATS-4PHA-2000A OSS-620-PC ON-ON
ATS-4PHA-2500A OSS-625-PC ON-ON
ATS-4PHA-3200A OSS-632-PC ON-ON
ATS-4PHA-4000A OSS-640-PC ON-ON
ATS-4PHA-5000A OSS-650-PC ON-ON
ATS-4PHA-6000A OSS-660-PC ON-ON

Sản phẩm khác