ATS SCHNEIDER – 100A – 36KVA – 3P

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 100A – 36K

Bảo hành: 12 tháng

Nhà sản xuất: SCHNEIDER

AUTOMATIC TRANSFER SWITCH – ATNS

Bộ tự động chuyển đổi nguồn gồm có:

2 MCCB Compact NS 3 cực hoặc 4 cực.

Cơ cấu đóng cắt CB hoạt động bằng điện.

Công tắc chọn chế độ tự động hoặc bằng tay.

Bộ nguồn cách ly.

Bộ điều khiển tự động thông minh.

Khả năng cắt dòng ngắn mạch tại 440VAC Dòng định mức

 

(A)

Mã hiệu

 

loại 3P

Đơn giá

 

(VND)

Mã hiệu

 

loại 4P

Đơn giá

 

(VND)

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATNS 100A đến 630A kiểu A dùng cho 2 nguồn lưới
36 kA 100 29630ATNS12A   29640ATNS12A  
160 30630ATNS12A   30640ATNS12A  
250 31630ATNS12A   31640ATNS12A  
50 kA 400 32693ATNS12A   32694ATNS12A  
630 32893ATNS12A   32894ATNS12A  
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATNS 100A đến 630A kiểu B dùng cho 1 nguồn lưới và 1 nguồn máy phát
36 kA 100 29630ATNS22A   29640ATNS22A  
160 30630ATNS22A   30640ATNS22A  
250 31630ATNS22A   31640ATNS22A  
50 kA 400 32693ATNS22A   32694ATNS22A  
630 32893ATNS22A   32894ATNS22A  

 

AUTOMATIC TRANSFER SWITCH – ATS COMPACT NS

Bộ tự động chuyển đổi nguồn gồm có:

2 MCCB Compact NS 3 cực hoặc 4 cực đóng cắt bằng motor điện.

2 cơ cấu  motor gắn vào CB.

2 cuộn dây cắt.

Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động.

Khoá liên động cơ khí.

Khoá liên động điện tùy chọn.

Bộ điều khiển tự động tùy chọn.

Khả năng cắt dòng ngắn mạch tại 380/415VAC Dòng định mức

 

(A)

Mã hiệu

 

loại 3P

Đơn giá

 

(VND)

Mã hiệu

 

loại 4P

Đơn giá

 

(VND)

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 100A đến 1600A sử dụng MCCB Compact NS N
36 kA 100 ATSN010N3FT   ATSN010N4FT  
160 ATSN016N3FT   ATSN016N4FT  
250 ATSN025N3FT   ATSN025N4FT  
50 kA 400 ATSN040N3FS   ATSN040N4FS  
630 ATSN063N3FS   ATSN063N4FS  
630b ATSN06bN3E2   ATSN06bN4E2  
800 ATSN080N3E2   ATSN080N4E2  
1000 ATSN100N3E2   ATSN100N4E2  
1250 ATSN125N3E2   ATSN125N4E2  
1600 ATSN160N3E2   ATSN160N4E2  
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 100A đến 1600A sử dụng MCCB Compact NS H
70 kA 100 ATSN010H3FT   ATSN010H4FT  
160 ATSN016H3FT   ATSN016H4FT  
250 ATSN025H3FT   ATSN025H4FT  
400 ATSN040H3FS   ATSN040H4FS  
630 ATSN063H3FS   ATSN063H4FS  
630b ATSN06bH3E2   ATSN06bH4E2  
800 ATSN080H3E2   ATSN080H4E2  
1000 ATSN100H3E2   ATSN100H4E2  
1250 ATSN125H3E2   ATSN125H4E2  
1600 ATSN160H3E2   ATSN160H4E2

Sản phẩm khác